top of page
temple carpet thaihandtuft carpet พรมวัด

พรมวัด

คำว่า "พรมวัด" ไม่ใช่คำมาตรฐานหรือใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพรมหรือสำนวนทั่วไป เป็นไปได้ว่าคุณอาจหมายถึงพรมหรือพรมที่ใช้ในวัดหรือศาสนสถานสำหรับสวดมนต์หรือตกแต่ง ในบางวัฒนธรรม วัดและศาสนสถานจะประดับประดาด้วยพรมพิเศษที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์และถือว่าศักดิ์สิทธิ์

พรมวัดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในด้านการออกแบบ วัสดุ และขนาด ขึ้นอยู่กับบริบททางศาสนาหรือวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง อาจใช้เป็นเสื่อสวดมนต์ ผ้าปูแท่นบูชา หรือของตกแต่งเพื่อเพิ่มบรรยากาศของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ผลงาน

bottom of page