top of page
Resident carpet thaihandtuft carpet

ที่พักอาศัย

“พรมที่อยู่อาศัย” ซึ่งเป็นพรมประเภทหนึ่งที่ใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัย พรมสำหรับที่อยู่อาศัยได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสบาย ความสวยงาม และความทนทานเป็นหลัก พวกเขามาในหลากหลายสไตล์ สีสัน และพื้นผิวเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการออกแบบตกแต่งภายในที่แตกต่างกัน

ผลงาน

bottom of page